Atuty dla klienta - Multiagencja Multi Serwis

Witamy na stronie Multi Serwis Sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 300
         01-204 Warszawa
 tel. 530 210 764,  (22) 425 35 03
wspolpraca@multiserwis-24.pl
Przejdź do treści
Posiadamy bezkonkurencyjną ofertę ubezpieczeń grupowych dostępną dla osób indywidualnych, także dla obcokrajowców.
To przyciąga coraz więcej klientów.
To unikalny na rynku portal z ubezpieczeniami osobowymi, w którym klienci mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego całkowicie samodzielnie w systemie direct.

Na polskim rynku wielu pracodawców zapewnia pracownikom możliwość objęcia ich grupowym ubezpieczeniem na życie. Osoby wykonujące wolne zawody lub niepracujące nie miały do tej pory dostępu do takiej oferty.

Nasze warianty ubezpieczeń, w głównej mierze kupują:
 • osoby wykonujące wolne zawody, jak np. rolnicy, artyści,
 • menagerowie i właściciele firm, lekarze, prawnicy,
 • prowadzący działalność gospodarczą,
 • pracownicy zatrudnieni w dużych i małych firmach na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub samozatrudnienia (działalności),
 • byli pracownicy odchodzący z zakładu pracy,
 • pracownicy chcący wykupić dodatkowe ubezpieczenie,
 • posiadający dzieci na utrzymaniu,
 • uprawiający sporty rekreacyjnie i zawodowo,
 • bezrobotni, emeryci.
Konkurujemy z powodzeniem także z ubezpieczeniami grupowymi w znakomitej większości zakładów pracy.
Przyciągamy pracowników dużych i małych firm, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenie, czy działalności gospodarczej, wykonujących zawody biurowe, nauczycielskie, call center, handlowe... To nasza najnowsza linia produktowa. Możemy teraz śmiało konkurować z grupami zamkniętymi.
Nasza oferta jest chętnie wykorzystywaną formą kontynuacji ubezpieczenia po odejściu pracownika z zakładu pracy

Do niedawna ubezpieczenia grupowe, zwykle znacznie korzystniejsze od ubezpieczeń indywidualnych i kontynuowanych, były dostępne jedynie dla pracowników większych i mniejszych zakładów pracy. Na rynku znajduje się jednak bardzo wiele osób, które nie mogą korzystać z ubezpieczeń grupowych z powodu np. zakończenia pracy. Nasza oferta ubezpieczeń powszechnych otwiera im taką możliwość. Cały proces przystąpienia do wybranego ubezpieczenia jest w pełni zautomatyzowany i niezwykle prosty.
Nasze najważniejsze wyróżniki dla Klienta na tle innych grup otwartych to:
 • Wiek przystąpienia do 65/75 roku życia (NNW bez ograniczeń).
 • Wiek końca ochrony bez ograniczeń.
 • Możliwość ubezpieczenia obcokrajowców (np. pracujących w Polsce)
 • Brak ankiet medycznych (obowiązują jedynie krótkie oświadczenia zdrowotne).
 • Brak karencji przy przejściu z innego ubezpieczenia grupowego lub kontynuowanego.
 • Prosty proces przystąpienia w systemie direct.
 • Najszersza skala dostępnych wariantów osobowych i zakładów ubezpieczeń.
 • Najwyższe kwoty świadczeń w kategorii grupy otwartej - w przypadku zgonu w ubezpieczeniach VIP - 500.000 / 1.500.000 zł.
 • Najbardziej konkurencyjne warunki - OWU pracownicze, funkcjonujące w zakładach pracy, a nie te "okrojone" dla grup otwartych.
 • Najbardziej konkurencyjna wysokość świadczeń w odniesieniu do ceny.
 • Systemowe przypominanie w przypadku braku opłaconej składki w terminie.
Wróć do spisu treści